Behajthatatlansági nyilatkozat kiadása

 

 

BEHAJTHATATLANSÁGI NYILATKOZAT KIADÁSA:

Amennyiben a Hitelező nem kívánja, hogy a felszámoló a követelését nyilvántartásba vegye:

1991 évi XLIX Tv. 46.§.(8)[1] Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri - de a jogosult nem kívánja a (7) bekezdésben foglalt összeget az elkülönített számlára befizetni -, a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 2000 forint nettó összegű költségtérítés megfizetése ellenében köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont c) alpontja szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet. A költségtérítés a felszámolót illeti meg.

 

A behajthatatlansági nyilatkozat kiadásáért fizetendő bruttó 2.540.- Ft-ot az alábbi bankszámlára kérjük befizetni:

Jogosult: HAVLIN TANÁCSADÓ  KFT

Bankszámlaszám: 73600149-11130084 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Közlemény rovatba: Adós társaság neve BEHAJTHATATLANSÁGI NYÍL.

A nyilatkozat kiadását írásban 1450 Budapest, Pf. 98/1 postacímre a követelés fennállásának bizonyítékaival együtt kérjük megküldeni.

A befizetett összegről a felszámoló a számlát állít ki és azt a nyilatkozathoz mellékeli. 

 

 

[1] Megállapította: 2009. évi LI. törvény 28. § (2). Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LI. törvény 51. § (4).