Regisztrációs díjak befizetése a hitelezői igények nyilvántartásba vételéhez

 

Hitelezői igénybejelentés a felszámolási eljárásban:

 

Az űrlap alja

Az 1991 évi XLIX. Tv. (Cstv.) 46. § (7) a követelések (kivéve a felszámolási költségnek minősülő és járadékjellegű követeléseket) nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással ! - befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. Ha a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a hitelező a követelését ott bejelentette, és kifizette a nyilvántartásba-vételi díjat is, a felszámolási eljárásban a követelést nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló felhívására meg kell fizetnie a díjkülönbözetet. A hitelezők által befizetett összeget mint hitelezői követelést, a felszámoló a  57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint sorolja be.

Regisztrációs díjak befizetéséhez szükséges bankszámla számok:

 1. Fővárosi Törvényszék:10032000-01483013-24000004
 2. Budapest Környéki Törvényszék:10032000-01484681-24000004
 3. Balassagyarmati Törvényszék: 10037005-01483037-24000004
 4. Debreceni Törvényszék:10034002-01483044-24000004
 5. Egri Törvényszék:10035003-01483051-24000004
 6. Győri Törvényszék:10033001-01483075-24000004
 7. Gyulai Törvényszék:10026005-01483082-24000004
 8. Kaposvári Törvényszék: 10039007-01483099-24000004
 9. Kecskeméti Törvényszék: 10025004-01483109-24000004
 10. Miskolci Törvényszék:10027006-01483116-24000004
 11. Nyíregyházi Törvényszék:10044001-01483123-24000004
 12. Pécsi Törvényszék: 10024003-01483130-24000004
 13. Szegedi Törvényszék :10028007-01483147-24000004
 14. Szekszárdi Törvényszék:10046003-01483154-24000004
 15. Székesfehérvári Törvényszék: 10029008-01483161-24000004
 16. Szolnoki Törvényszék:10045002-01483178-24000004
 17. Szombathelyi Törvényszék:10047004-01483185-24000004
 18. Tatabányai Törvényszék:10036004-01483068-24000004
 19. Veszprémi Törvényszék:10048005-01483192-24000004
 20. Zalaegerszegi Törvényszék: 10049006-01483202-24000004

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az adós cég nevét és a felszámolási eljárást elrendelő végzés számát (Fpk…..) !

 

 

BEHAJTHATATLANSÁGI NYILATKOZAT KIADÁSA:

 

 

Amennyiben a Hitelező nem kívánja, hogy a felszámoló a követelését nyilvántartásba vegye:

1991 évi XLIX Tv. 46.§.(8)[1] Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri - de a jogosult nem kívánja a (7) bekezdésben foglalt összeget az elkülönített számlára befizetni -, a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 2000 forint nettó összegű költségtérítés megfizetése ellenében köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont c) alpontja szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet. A költségtérítés a felszámolót illeti meg.

 

A behajthatatlansági nyilatkozat kiadásáért fizetendő bruttó 2.540.- Ft-ot az alábbi bankszámlára kérjük befizetni:

Jogosult: HAVLIN TANÁCSADÓ  KFT

Bankszámlaszám: 11704007-20260608-00000000 

Közlemény rovatba: Adós társaság neve BEHAJTHATATLANSÁGI NYÍL.

A nyilatkozat kiadását írásban 1593 Budapest, Pf. 732. postacímre a követelés fennállásának bizonyítékaival együtt kérjük megküldeni.

A befizetett összegről a felszámoló a számlát állít ki és azt a nyilatkozathoz mellékeli. 

 

[1] Megállapította: 2009. évi LI. törvény 28. § (2). Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LI. törvény 51. § (4).